שיקום

חינוך

מניעה

קהילה

פיתוח תשתיות חינוך פיננסי בקהילה
......................

העצמה וליווי
פיתוח מודעות
הקניית כלים
חינוך פיננסי
חניכה לתעסוקה יציבה
יעוץ מקצועי

החזון
......................

ארגון חסדי ל"ב שם לו למטרה לפעול להעלאת רמת החיים של קהילות בפריפריה הכלכלית והחברתית. חסד ל"ב פיתחה מודל ייחודי לבניית חוסן כלכלי קהילתי באמצעות תכניות לשיקום והעצמה של כישורי ניהול כלכלת המשפחה במשפחות בעלות פרופיל מוצא מגוון לצד ריכוז של מאמץ מערכתי ליצירת הזדמנויות לתעסוקה במרחב הקהילתי הנתון.
קרא עוד >

מחזון למציאות
......................

1

תפיסה שיקומית ומעצימה

מניסיוננו, שינוי בן קיימא באיכות החיים של משפחה איננו בהישג יד כאשר תהליך החניכה והשיקום מתעלם מחסמים רגשיים ומחסמים הנובעים ממערכות היחסים בין בני המשפחה. לכן הטמענו גישה טיפולית ומעצימה כחלק מתהליך השיקום הכלכלי.
 
2

ארגז כלים מגוון

מודל העבודה של חסדי ל"ב הינו מודל אינטר-דיסציפלינארי אשר הוטמעו בו כלים מקצועיים מתחום הטיפול מחד ומתחום האוריינות הפיננסית מאידך. כך גם אנשי המקצוע אשר מלווים את המשתתפים בתכניות השונות מגיעים מרקע מקצועי מגוון: חלקם ממקצועות הטיפול וחלקם מתחום הייעוץ והחינוך הכלכלי.
3

קולקטיב אימפקט

חסדי לב מחויבת לקדם מאמץ מתואם בין זרועות הרשות המקומית לבין גורמים מהמגזר השלישי או העסקי הפועלים לקידום אוריינות פיננסית ורווחה במרחב הפעילות. רק גיוס מיטבי של המשאבים הארגוניים הזמינים בתחום הפעילות יאפשר להפיק את המרב מהמודל המקצועי המוצע. ההכרה בחשיבותו של "קולקטיב אימפקט" מוטמעת אל תוך מודל העבודה של "חסדי לב" כך שבכל מרחב פעילות נתון, פעילות העמותה מנווטת בידי מנהלת משותפת לחסדי לב, הרשות המקומית וגורמים רלוונטיים אחרים המעורבים בחיים בקהילה.
4

ספקית תוכן

חסדי ל"ב פועלת גם כספקית תוכל בתחום האוריינות הפיננסית והשיקום הכלכלי.
משפחות פונות
שעות יעוץ והדרכה
עסקים שנפתחו
ילדים ונוער בתוכנית פיננסית