קהל היעד: תלמידים וסטודנטים.

מה אנחנו מציעים? מודעות לשפה כלכלית בסיסית תורמת להפיכתם של ילדים וצעירים לבוגרים מודעים ועצמאיים בכל הנוגע להתנהלותם הכלכלית. היכולת לקבל החלטות באופן מיודע ומושכל תתרום לרווחתם ורווחת משפחותיהם כבוגרים. בפרט עבור סטודנטים, זו התקופה הראשונה שבה יתנסו בחיים עצמאיים מחוץ לבית ולכן לראשונה בחייהם אוריינות פיננסיות הופכת לנושא רלוונטי לרווחתם היומיומית.

מעבר לתועלת שבתכנית החינוכית לעתידם של הילדים או הצעירים המשתתפים בה, חשיפה של ילדים לתכנים ומיומנויות מתחום האוריינות הפיננסית מאפשרת להפוך אותם לשותפים להוריהם במאמצים לקדם ניהול נבון של כלכלת המשפחה.

התכנית כוללת סדרה של 15 מפגשים הנערכים אחת לשבועיים ונועדו להיות מוטמעים כחלק מתכנית הלימודים של בית הספר. התוכן מותאם לקבוצת הגיל הרלוונטית:


לבתי הספר היסודיים: 

היכרות עם מושגי ייסוד בצרכנות וכלכלת המשפחה

מיומנויות פיננסיות בסיסיות


לחטיבות ביניים ובתי ספר תיכון:

התנסות חווייתית בניהול כספים

בחינת הקשר בין ערכים להרגלי צריכה

תרגול מיומנויות בסיסיות של צריכה נבונה

חשיפה לאמצעי השתכרות המתאימים לשכבת הגיל

מושגי ייסוד בכלכלה, פיננסים ויזמות


לסטודנטים:

קביעת סדרי עדיפויות תחת מגבלת תקציב

תכנון תקציב - מימון נסיעות, שכר דירה, שכר לימוד וכד'
 

וזה עובד!