קהל היעד: משפחות ופרטים ממעמד הביניים עבורן ידע' כלים או היכרות עם מונחים רלוונטיים יכולים להבחין בין חיים על סף הסיכון לעוני לבין ניהול יציב של כלכלת המשפחה והגדלת הרווחה המשפחתית.

מה אנחנו מציעים? שינויים או צעדים שלהם השלכות פיננסיות משמעותיות ננקטים לעיתים קרובות ללא הידע, הכלים או השפה הנדרשים לקבלת החלטה מושכלת. בחירות כגון אלה עשויות להשפיע באופן ניכר על רווחתה של משפחה ואף לדרדר משפחות ממעמד הביניים אל חיים בעוני. ידע, מודעות ומיומנויות מתאימות יכולים לאפשר עליה משמעותית באיכות החיים. למטרה זו פועלת חסדי לב בשלושה ערוצים מרכזיים:
 

מערך של סדנאות והשתלמויות הפתוחות לציבור הרחב (הרשמה מראש):
  • תכנון פנסיה
  • הכנה לפרישה
  • הכנה לרכישת דירה ונטילת משכנתא
  • פתיחת עסקים קטנים כהשלמת הכנסה
  • תכנון כלכלי לקראת אירועים משפחתיים
  • כלכלת משפחה
  • ניהול עסקים קטנים
  • חיסכון לילדים
  • תכניות ליווי קצרות בנושאי כלכלת משפחה, משכנתאות, ביטוחים, תכנון פרישה, וכד'.