moneytor  - ניהול כלכלי בכף היד
מוניטור הינה אפליקציה סלולרית פרי פיתוחה של חסדי לב בשיתוף אנשי מקצועי מתחום הליווי הפיננסי והטכנולוגיה. מוניטור מאפשרת שילוב של תיעוד מעקב וניטור עם ליווי אישי ב"שלט רחוק" של מנטור הנמנה על הצוות המקצועי של חסדי לב ומתמחה בתחום כלכלת המשפחה. האפליקציה מאופיינת בממשק ידידותי במיוחד המאפשר הזנה קלה ונוחה של נתונים לאפקטיביות מרבית.

קהל היעד: משפחות שלא מבינות לאן הכסף "נוזל", שמרגישות שלמרות ההכנסה היציבה, הן מתקשות להגדיר סדרי עדיפויות בהוצאה, לעמוד בסדרי העדיפויות שהתוו וגם לחסוך ליום סגריר ולהקצות משאבים לפנאי ובילוי.


האפליקציה, בליווי המנטור האישי, מאפשרת:
  • בניית תקציב שנתי: הגדרת יעדים ומסגרת הוצאה התואמים את מסגרת ההכנסות המשפחתית.
  • שליטה מקסימלית על ניהול התקציב המשפחתי: הזנה של הוצאות והכנסות ובקרה לנוכח מתווה התקציב המתוכנן.
  • התראות אוטומטיות על חריגה ממסגרת התקציב או מתכנית ההוצאה.
  • מעקב, ניטור וליווי על בסיס שבועי של מנטור אישי - מומחה בחניכה לניהול כלכלת המשפחה.
כמה זה עולה?

החניכה במסגרת האפליקציה כרוכה בתשלום שנתי על סך 200 ₪.

להרשמה השאירו פרטים כאן.
  • קידום ועידוד של מודעות לציבור הרחב באמצעות:
  • קמפיינים לעידוד מודעות בעיתונות המקומית, וועדי עובדים, וועדי הורים וכיוב'.
  • מידע וכלים בתחומים רלוונטיים לניהול נבון של כלכלת המשפחה
 
וזה עובד! מניסיון העמותה בהפעלת תכניות באפיק המניעתי עולה כי עבור משפחות שאינן מתמודדות עם חסמים אישיים מורכבים או דפוסי התנהגות מגבילים, מספר מצומצם יחסית של שעות לימוד אקדמיות מאפשר לקדם תמורות התנהגותיות משמעותיות בתחומי התעסוקה וניהול כלכלת המשפחה. כך מעידים הנתונים המוצגים אשר עובדו מתוך דוח הערכה של תכנית "הזדמנות לצמיחה 2013" – תכנית המנוהלת בשיתוף "בנק הפועלים" ומיועדת לאוכלוסייה נורמטיבית שנקלעה לקשיים בעקבות משבר נקודתי. במסגרת התכנית עברו המשתתפים, 350 משפחות, חמש עשרה שעות אקדמיות של השתלמות בתחומי כלכלת המשפחה וכן קיבלו ייעוץ מקצועי- כלכלי במסגרת של ארבעה מפגשים אישיים. המשתתפים התבקשו להשיב על סדרה של שאלות במועד פתיחת התכנית ובסיומה. מתרשים מס' 4 עולה כי במועד סיום התכנית המשתתפים מדווחים על תמורות משמעותיות בהתנהלותן ובמודעותן בכל הנוגע לניהול כלכלת המשפחה.


נתוני דוח הערכה של תכניות "הזדמנות לצמיחה 2013" - שיעור המשיבים "במידה רבה" ו"במידה רבה מאד" בשאלוני ההערכה: