ועידת הגליל לעסקים הינה התכנסות שנתית המיודעת לבעלי עסקים קטנים ויזמים מצפת והגליל העליון בשותפות הרשויות המקומיות ומוסדות אקדמיים במרחב. מטרת הועידה ליצור פלטפורמה למפגש ושיח יזמי אזורי.
במסגרת הועידה ניתנת ליזמים גישה לכלים מקצועיים בתחום, נוצר פתח ללמידה הדדית ודיון בסוגיות הנוגעות למי ששותפים לפעילות הכלכלית בגליל העליון ומובילים אותה.
הועידה המתכנסת מדי שנה היא פרי יזמתה של חסדי ל"ב ומנוהלת בהנהגתה המקצועית והארגונית של העמותה.

תכני הועידה:

  שיווק, מכירות ומה שביניהם.

  התמודדות עם חסמים בדרך להצלחה עסקית.

  פאנל יזמים מקומיים.

  כלים להתמודדות הקהילה העסקית עם אתגרים המאפיינים את הפעילות בגליל העליון.

מועד ההתכנסות הבא: קיץ 2019