•  יזמות חברתית לפיתוח תעסוקה מתגמלת
במקביל למוקד הפעילות המרכזי של העמותה בתחום האוריינות הפיננסית, זיהינו את הצורך בהרחבת ההיצע של משרות מתגמלות כלכלית בפריפריה. מאמץ ארגוני נכון יחד עם תפיסה רחבה של הצרכים בשטח הובילו את חסדי לב לקידום של  תחום משלים למודל הראשוני כיזם חברתי ייחודי המתמחה בחיבורים ארגוניים ורתימת הקהילה העסקית לטובת קידום ופיתוח של משרות מתגמלות במרחב הפעילות הנבחר. כך התפתח בהדרגה מודל מקצועי וערכי הנתמך במערך של משאבים ארגוניים ייחודיים שבכוחו לספק מענה רחב וכוללני לחיים על סף העוני של משפחות רבות בפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית.

תחום פעילות זה בא לידי ביטוי גם כאפיק להרחבה וטיפוח של יוזמות עסקיות בעלות פוטנציאל אשר צמחו במסגרת התכנית "מצפן ליזמות" וגם כאפיק לחיבור לקהילה של יוזמות עסקיות קיימות אשר כרגע זה אינו בהכרח מוקד פעילותן.

מה אנחנו מציעים? הכלים לקידום יוזמה עסקית נתונה משתנים מטבע הדברים בהתאם למאפייני היוזמה והצרכים הנקודתיים. לשם הדוגמא נוכל לסייע באופן הבא:
  • המלצות לגבי הפלטפורמות המתאימות לפרסום במרחב הפעילות הנתון.
  • חיבור לקהל יעד רלוונטי של מועסקים התואם את פרופיל המועסקים המבוקש.
  • סיוע במשאבים פיסיים – כגון חלל פיסי שבו יוכל היזם לקיים ראיונות עבודה או שירותי משרד בסיסיים לטובת שלבי ההקמה אם מדובר בעסק שכרגע מבוסס מחוץ למרחב הפעילות.
וזה עובד! בטווח של שנתיים, בין תכנית "מצפן ליזמות" לחיבור של יוזמות עסקיות המבוססות מחוץ למרחב הפעילות אל פוטנציאל תעסוקה מקומי, נפתחו בצפת 40 משרות בעלות פוטנציאל הכנסה איכותי.