מדידת האפקטיביות של תכניות הפעילות השונות שמפעילה "חסדי לב" לטובת הערכה של איכותן מוטמעת אל תוך תכניות העבודה השנתיות ושגרת הפעילות שלנו בסדרה של שאלונים עיתיים למשתתפי התכניות ובוגריהן. תוצאות השאלונים מעובדות ומעידות על יעילות התכניות ומידת הצלחתן.