אודות הארגון


ארגון חסדי ל"ב (ע"ר) הוקם בשנת 2002 במטרה לחזק את החוסן הכלכלי של תושבי צפת והגליל. בכדי לקדם את מטרותיו מפעיל הארגון שלוש תכניות מרכזיות, המיועדות לקהלים שונים:
חדשנות
ארגון חסדי ל"ב הינו חלוץ בנקיטת דרכי פעולה חדשניות טכנולוגית, חינוכית, עסקית וחברתית.

חדשנות טכנולוגית - חסדי ל"ב פורצת דרך בפיתוח כלים טכנולוגיים לשיקום החוסן הכלכלי: הארגון פיתח התאמה ייעודית למערכת ניהול המידע הוותיקה Salesforce. הפיתוח מאפשר את ניהול תהליכי השיקום שהמשפחות עוברות. נוסף על כך, בימים אלו פיתח הארגון אפליקציה בשם MONEYTOR לניהול התקציב המשפחתי כדי להקל על בני המשפחה את ניהול התקציב המשפחתי ולשפר את תהליך קבלת ההחלטות הכלכלי. חסדי ל"ב מעמידה את הפיתוחים הטכנולוגיים שלה לרשות עמותות נוספות במחיר מוזל.

חדשנות חינוכית - נתוני ה OECD מראים כי רק כ-27 אחוזים מהתלמידים בישראל נחשפים לתכנים של חינוך פיננסי, לעומת ממוצע של 52 אחוזים במדינות OECD. תכנית שקל מהווה מענה לכך ומספקת חינוך לאוריינות פיננסית לתלמידי בתי הספר.

חדשנות עסקית - בשנת 2015 פיתחה עמותת חסדי ל"ב תכנית מנטורינג לנשים חרדיות בעלות עסקים זעירים. שלב הפיילוט נתמך על ידי הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי, מתוך הכרה בכך שעסקים קטנים הינם גורם מייצב במשק מודרני צומח. הם מוסיפים לתחרות במשק, מגדילים את התוצר הלאומי, מגדילים את גביית המיסים ומעסיקים 45% מכלל המועסקים במשק.

חדשנות חברתית – חסדי ל"ב פיתחה באמצעות המכללה לצמיחה כלכלית (חל"צ) מודל חדשני לשיקום חוסן כלכלי של קהילה, שהינו ייחודי בהיותו נותן דגש על מיקום הפרט בתוך הקהילה. המודל משלב אפיק פעולה
שיקומי, לקהל יעד המצוי בעוני, יחד עם אפיק פעולה מניעתי, לאוכלוסיה בסיכון לעוני ועם אפיק פעולה המיועד להעצמה וחינוך. המודל מוצע בימים אלו לאימוץ על ידי הרשויות המוניציפאליות בצפת ובגליל. 


היקף הנהנים מן השירותים
שלושת פרוייקטי הדגל של העמותה מאפשרים לה לתת שירותים באופן ישיר ל 700 משפחות בעיר צפת ובגליל עצמה. במעגל הרחב מדובר על נגיעה בחייהם של מעל 20,000 איש ואישה בשנה.

הצלחות של העמותה
במהלך העשור לקיומה קנתה חסדי ל"ב לעצמה מוניטין של עמותה מקצועית, בעלת הצלחות מוכחות בשטח. בין לקוחותיה הנהנים מן התכניות החינוכיות וסל הכלים שפותחו על ידי
הצוותים המקצועיים ניתן למצוא בנקים (לאומי, פועלים), משרד הרווחה וגופים עסקיים גדולים כמו ידיעות אחרונות. חסדי ל"ב בונה שותפויות ארוכות טווח עם הקרנות הפילנטרופיות התומכות בה, והדבר ממצב אותה כנבדלת מעמותות אחרות בזירה.
ברמה המוניציאפלית זוכה חסדי ל"ב להערכה מקצועית. צוותי שירותי הרווחה בעיר והשירותים החברתיים מפנים משפחות במצוקה לקבלת ייעוץ מן העמותה. שיתוף הפעולה הזה מאפשר יישוג (outreach) טוב יותר, המתבסס על הגעת שירותי הרווחה העירוניים למשפחות רבות בעיר, והפנייתם לקבלת סיוע מקצועי להיחלצות ממעגל העוני באמצעות אחד מפרוייקטי הדגל של העמותה.

הערכת אפקטיביות
חסדי ל"ב מבצע הערכת אפקטיביות ארגונית מדי חמש שנים. ההערכה מסייעת לארגון לעדכן דרכי פעילות, לבחון מדדי הצלחה ולוודא כי מטרת הארגון אכן מושגת.
  • בשנת 2007, חמש שנים לאחר הקמתו, ערך הארגון את תהליך הערכת האפקטיביות הראשון שבסיומו הוחלט על שינוי דרכי הפעולה בארגון: הארגון פנה להעדיף דרכי פעולה שמטרתן פריצת מעגל העוני וחיזוק חוסן כלכלי למשפחות על פני חלוקת סלי מזון.
  • בשנת 2011 נערך תהליך הערכת האפקטיביות השני ובו זכתה עמותת חסדי ל"ב בתו התקן של "מידות".
  • ב 2016 החל הארגון תהליך הערכת אפקטיביות בשיתוף המכללה האקדמית בתל חי, באמצעות היחידה להערכה. תהליך זה מתבצע בימים אלו וטרם נסתיים.
מדידה והערכה
נוסף על אלו עורך הארגון בדיקות מדגמיות תכופות ובוחנת את משתתפי התכניות השונות, לפני ואחרי ההשתתפות.