שקיפות

10/18/2015

מסמכי ארגון חסדי ל"ב:

1. אישור ניהול תקין לשנת 2018 - לחץ כאן

2. אישור ניהול ספרים - לחץ כאן

3. אישור ניכוי מס במקור - לחץ כאן

4. אישור תרומות לפי סעיף 46 - לחץ כאן

5. דו"ח הגוף המבקר - לחץ כאן

6. דו"ח מילולי - לחץ כאן

7. דו"ח כספי - לחץ כאןאישור תו מידות לחסדי ל"ב - לחץ כאן